Movie and TV Wiki
Advertisement
Star of David: Beauty Hunting
Star of David Beauty Hunting1979.jpg
Directed By Noribumi Suzuki
Screenplay By Masaaki Sato
Cast Hiromi Namino, Asami Ogawa, Natsuko Yashiro, Shun Domon
Produced By Yoshio Murai, Yoshihiro Yuki
Cinematography By Masaru Mori
Film Editing By Osamu Inoue
Music By Masayuki Taguchi
Distributed By Nikkatsu
Country Japan
Language Japanese
Release Date October 27, 1979
Runtime 100 Minutes

Overview

Plot

Cast

 • Hiromi Namino as Yumiko Miyahara
 • Natsuko Yashiro as Jun Yashioji
 • Asami Ogawa as Kiyomi Nishizaki
 • Shun Domon as Tatsuya Jinno
 • Rei Okamoto as Saeko Nakazato
 • Yuka Asagiri as Machiko Sugimoto
 • Hiroshi Nawa as Yasuhisa Jinno
 • Shohei Yamamoto as Genpei Hirukawa
 • Nagatoshi Sakamoto as Mogi
 • Noboru Mitani as Sakuzo
 • Bin Moritsuka as Takayuki Miyahara
 • Toshihiko Oda as Jun's Manager
 • Tatsuya Hamaguchi as Hotel Receptionist
 • Kenji Shiiya as Kurahashi
 • Akiko Hyuga as Kiyoko Toyoda
 • Yuko Asuka as Tokie Jinno
 • Bunta Sugawara as Momojiro Hoshi

Production

Reception

Trivia

Trailer

Advertisement